Näthatare Fredrik Vogel, Anna Skarhed, och Anders Lindgren vid Justitiekanslern hotar svenska folket och nonchalerar grundlagen
Svenska utrikesministrar och andra kriminella kreatur vid Sveriges regering skryter i 50 år om att staten Sverige är en demokrati som värnar om yttrandefriheten och folkets rätt till full insyn i statens myndigheter


Nedan ser Ni kära läsare det som vi stöter på hela tiden i denna utav fascist-pedofiler våldtagna stat, korrupta parasiter vid regeringens underorganisationer som försöker att hålla sig anonyma och hemliga. Bluffmyndigheten JK (Göran Lambertz) som hjälpte den sexbrottsdömde pedofilen Leif Thorsson att behålla sitt domar-jobb vid Högsta domstolen, begår brott mot grundlagen som JK själv använder för att rätta andra myndigheter som begått brott mot medborgare. I alla andra länder i världen finns bilder på myndigheternas hemsidor med all information kring vilka tjänstemän som arbetar där. I Stasi 2.0 Sverige hotar diktaturens kreatur dig om du begär att få information om vilka myndighetens tjänstemännen är och vilken utbildning dem har.

Varför kämpar svenska regeringens kreatur med att dölja sin utbildning, sina betyg, CV och födelsedatum?

- Är statens kreatur brottslingar och därför vill vara "enskild" (civilperson) och under sekretess?Melj från JK:s kreatur Anders Lindgren till Corruptio-journalist

Från: Anders Lindgren (Anders.Lindgren@justitiekanslern.se)
Skickat: den 19 december 2013 08:37:22
Till: 'corruptio1@hotmail.com' (corruptio1@hotmail.com)

Er begäran om att få ut en allmän handling m.m. Ni har begärt att få ut Fredrik Vogels CV. Ni har vidare i Justitiekanslerns ärende 6381-13-21 begärt att få uppgift om vem Vogel är och dennes titel samt också uppgift om vem om tagit beslut i det ärendet och på vilkens uppdrag Vogel har skrivit till er.

Begäran om uppgifter i ärende 6381-13-21
Fredrik Vogel är anställd hos Justitiekanslern som föredragande. Beslut i detta ärende har tagits av justitiekanslern Anna Skarhed samt byråchefen Karin Wistrand. Det är på den senares uppdrag Fredrik Vogel har skrivit till er.

Begäran om utfående av Fredrik Vogels CV
Sekretess råder för uppgifter i myndighets personaladministrativa verksamhet om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, 10 § offentlighets och sekretessförordningen (2009:641) jämförd med 39 kap. 3 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400).

Vidare gäller sekretess för personuppgift om det kan antas att ett utlämnade skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204), 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen.

Det kan inte anses klarlagt att de efterfrågade uppgifterna kan lämnas ut utan att Vogel skulle lida men om uppgifterna lämnas ut. Det kan inte heller uteslutas att uppgifterna vid ett utlämnade skulle komma att behandlas i strid mot bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Uppgifterna lämnas därför inte ut.

Ni har emellertid möjlighet att begära justitiekanslerns prövning av er begäran om att få ut Fredrik Vogels CV.

Ni får i så fall ett skriftligt beslut som ni har möjlighet att överklaga
Kammarrätten i Stockholm.

Med vänlig hälsning

Anders Lindgren
Byråchef

Postadress
Box 2308
103 17 STOCKHOLM
Gatuadress
Birger Jarls Torg 12
Telefon (växel)
08^05 10 00
Telefax
08-723 03 57
E-post
registrator@justitiekanslern.se


Justitiekanslers Fredrik Vogel, Anders Lindgren, Anna Skarhed och
Karin Wistrand spelade dumma - Corruptio gav sig inte

Dem korrupta kreaturen vid JK försökte att köra uttröttningsmetoden i fem dagar mot Corruptio-journalister för att slippa lämna ut information och allmän handling. Nedan ser Ni Corruptios svar till yrkesbrottslingen och tillika folkförrädaren Anders Lindgren.


Från: corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat: den 19 december 2013 10:06:11
Till: Anders Lindgren (Anders.Lindgren@justitiekanslern.se)
.
Anders Lindgren, försöjer du att vägra svenska folket sin rätt till insyn i myndigheten "justitiekanslern" och att få ta del utav allmän handling?

Skicka omedelbart Vogels CV och även ditt CV, ocensurerat, inte Stasi 2.0 sekretessen som du mycket väl vet inte gäller staten och statstjänstemän.

Under några dagar försökte du, Vogel och Skarhed att spela dumma och köra uttröttningstaktiken, men det funkade inte för er folkförrädare. Ni är en skam för omvärlden, korrupta kreatur i en diktatur som spelar fin med tjuvade pengar från svenska folket och med skattepengar från Bofors vapen och opiumaffärer med Pakistan och Indien.

Internet, demokrati och yttrandefrihet är en pina för er parasiter eller hur (statstjänsteman vid pedofilen Reinfeldts barnmördare-regim) Anders Lindgren?


H-G Björck
Journalist


Desperat försökte parasiterna/folkförrädare vid JK köra uttröttningstaktiken för att slippa lämna ut allmänna handlingar

Från: corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat: den 19 december 2013 08:34:14
Till: registrator@jk.se (registrator@jk.se); justitieombudsmannen@jo.se (justitieombudsmannen@jo.se)

PÅMINNELSE 2

Anhåller om kopia på fredrik vogels CV
From: corruptio1@hotmail.com
To: registrator@jk.se
Subject: PÅMINNELSE: Kopia på fredrik vogels CV
Date: Mon, 16 Dec 2013 15:37:41 +0100

PÅMINNELSE

From: corruptio1@hotmail.com
To: registrator@justitiekanslern.se
Subject: Kopia på fredrik vogels CV
Date: Thu, 12 Dec 2013 13:50:12 +0100

Anhåller om kopia på fredrik vogels CV


Om Justitiekanslern
Ledning (Folkförrädare/Yrkesbrottslingar)
justitiekanslern Anna Skarhed
byråchefen Håkan Rustand (justitiekanslerns ställföreträdare)
byråchefen Britt-Mari Lundberg (chef enhet 1)
byråchefen Gun Löfgren Cederberg
byråchefen Daniel Kjellgren (chef enhet 2)
byråchefen Karin Wistrand (chef enhet 3)
kanslichefen, tillika byråchefen Anders Lindgren
kanslichefen Margit Kallner
Guest

Fredrik Vogel Anders Lindgren Anna Skarhed Justitiekanslern

100 views
0

Näthatare Fredrik Vogel, Anna Skarhed, och Anders Lindgren vid Justitiekanslern hotar svenska folket och nonchalerar grundlagen
Svenska utrikesministrar och andra kriminella kreatur vid Sveriges regering skryter i 50 år om att staten Sverige är en demokrati som värnar om yttrandefriheten och folkets rätt till full insyn i statens myndigheter


Nedan ser Ni kära läsare det som vi stöter på hela tiden i denna utav fascist-pedofiler våldtagna stat, korrupta parasiter vid regeringens underorganisationer som försöker att hålla sig anonyma och hemliga. Bluffmyndigheten JK (Göran Lambertz) som hjälpte den sexbrottsdömde pedofilen Leif Thorsson att behålla sitt domar-jobb vid Högsta domstolen, begår brott mot grundlagen som JK själv använder för att rätta andra myndigheter som begått brott mot medborgare. I alla andra länder i världen finns bilder på myndigheternas hemsidor med all information kring vilka tjänstemän som arbetar där. I Stasi 2.0 Sverige hotar diktaturens kreatur dig om du begär att få information om vilka myndighetens tjänstemännen är och vilken utbildning dem har.

Varför kämpar svenska regeringens kreatur med att dölja sin utbildning, sina betyg, CV och födelsedatum?

- Är statens kreatur brottslingar och därför vill vara "enskild" (civilperson) och under sekretess?Melj från JK:s kreatur Anders Lindgren till Corruptio-journalist

Från: Anders Lindgren (Anders.Lindgren@justitiekanslern.se)
Skickat: den 19 december 2013 08:37:22
Till: 'corruptio1@hotmail.com' (corruptio1@hotmail.com)

Er begäran om att få ut en allmän handling m.m. Ni har begärt att få ut Fredrik Vogels CV. Ni har vidare i Justitiekanslerns ärende 6381-13-21 begärt att få uppgift om vem Vogel är och dennes titel samt också uppgift om vem om tagit beslut i det ärendet och på vilkens uppdrag Vogel har skrivit till er.

Begäran om uppgifter i ärende 6381-13-21
Fredrik Vogel är anställd hos Justitiekanslern som föredragande. Beslut i detta ärende har tagits av justitiekanslern Anna Skarhed samt byråchefen Karin Wistrand. Det är på den senares uppdrag Fredrik Vogel har skrivit till er.

Begäran om utfående av Fredrik Vogels CV
Sekretess råder för uppgifter i myndighets personaladministrativa verksamhet om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, 10 § offentlighets och sekretessförordningen (2009:641) jämförd med 39 kap. 3 § offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400).

Vidare gäller sekretess för personuppgift om det kan antas att ett utlämnade skulle medföra att uppgiften behandlas i strid med personuppgiftslagen (1998:204), 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen.

Det kan inte anses klarlagt att de efterfrågade uppgifterna kan lämnas ut utan att Vogel skulle lida men om uppgifterna lämnas ut. Det kan inte heller uteslutas att uppgifterna vid ett utlämnade skulle komma att behandlas i strid mot bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Uppgifterna lämnas därför inte ut.

Ni har emellertid möjlighet att begära justitiekanslerns prövning av er begäran om att få ut Fredrik Vogels CV.

Ni får i så fall ett skriftligt beslut som ni har möjlighet att överklaga
Kammarrätten i Stockholm.

Med vänlig hälsning

Anders Lindgren
Byråchef

Postadress
Box 2308
103 17 STOCKHOLM
Gatuadress
Birger Jarls Torg 12
Telefon (växel)
08^05 10 00
Telefax
08-723 03 57
E-post
registrator@justitiekanslern.se


Justitiekanslers Fredrik Vogel, Anders Lindgren, Anna Skarhed och
Karin Wistrand spelade dumma - Corruptio gav sig inte

Dem korrupta kreaturen vid JK försökte att köra uttröttningsmetoden i fem dagar mot Corruptio-journalister för att slippa lämna ut information och allmän handling. Nedan ser Ni Corruptios svar till yrkesbrottslingen och tillika folkförrädaren Anders Lindgren.


Från: corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat: den 19 december 2013 10:06:11
Till: Anders Lindgren (Anders.Lindgren@justitiekanslern.se)
.
Anders Lindgren, försöjer du att vägra svenska folket sin rätt till insyn i myndigheten "justitiekanslern" och att få ta del utav allmän handling?

Skicka omedelbart Vogels CV och även ditt CV, ocensurerat, inte Stasi 2.0 sekretessen som du mycket väl vet inte gäller staten och statstjänstemän.

Under några dagar försökte du, Vogel och Skarhed att spela dumma och köra uttröttningstaktiken, men det funkade inte för er folkförrädare. Ni är en skam för omvärlden, korrupta kreatur i en diktatur som spelar fin med tjuvade pengar från svenska folket och med skattepengar från Bofors vapen och opiumaffärer med Pakistan och Indien.

Internet, demokrati och yttrandefrihet är en pina för er parasiter eller hur (statstjänsteman vid pedofilen Reinfeldts barnmördare-regim) Anders Lindgren?


H-G Björck
Journalist


Desperat försökte parasiterna/folkförrädare vid JK köra uttröttningstaktiken för att slippa lämna ut allmänna handlingar

Från: corruptio corruptio (corruptio1@hotmail.com)
Skickat: den 19 december 2013 08:34:14
Till: registrator@jk.se (registrator@jk.se); justitieombudsmannen@jo.se (justitieombudsmannen@jo.se)

PÅMINNELSE 2

Anhåller om kopia på fredrik vogels CV
From: corruptio1@hotmail.com
To: registrator@jk.se
Subject: PÅMINNELSE: Kopia på fredrik vogels CV
Date: Mon, 16 Dec 2013 15:37:41 +0100

PÅMINNELSE

From: corruptio1@hotmail.com
To: registrator@justitiekanslern.se
Subject: Kopia på fredrik vogels CV
Date: Thu, 12 Dec 2013 13:50:12 +0100

Anhåller om kopia på fredrik vogels CV


Om Justitiekanslern
Ledning (Folkförrädare/Yrkesbrottslingar)
justitiekanslern Anna Skarhed
byråchefen Håkan Rustand (justitiekanslerns ställföreträdare)
byråchefen Britt-Mari Lundberg (chef enhet 1)
byråchefen Gun Löfgren Cederberg
byråchefen Daniel Kjellgren (chef enhet 2)
byråchefen Karin Wistrand (chef enhet 3)
kanslichefen, tillika byråchefen Anders Lindgren
kanslichefen Margit Kallner

Uploaded 3 weeks ago

Edit or resize any image by clicking the image preview
Edit any image by touching the image preview
You can add more images from your computer or add image URLs.
You can add more images from your device, take a picture or add image URLs.
Uploading 0 image (0% complete)
The queue is being uploaded, it should take just a few seconds to complete.
Upload complete
Uploaded content added to . You can create a new album with the content just uploaded.
Uploaded content added to .
You can create a new album with the content just uploaded. You must create an account or sign in to save this content into your account.
No image have been uploaded
Some errors have occured and the system couldn't process your request.
    or cancelcancel remaining
    Note: Some images couldn't be uploaded. learn more
    Check the error report for more information.
    JPG PNG BMP GIF 24 MB